top of page

TUZEMSKÁ SPOLUPRÁCE

SPOLUPRÁCE S

Organizacemi zaměřenými na pomoc obětem domácího násilí

(např. workshop od organizace Persefona)

Organizacemi zaměřenými na pomoc obětem trestných činů

(např. Bílý kruh bezpečí)

Organizacemi zaměřenými na zvládání agresivního chování

(např. Liga otevřených mužů)

Krizovými centry (např. stáže v KC Riaps nebo KCI Bohnice)

Organizacemi zaměřenými na osvětu v oblasti sexuálního zdraví

(např. Konsent, Loono)

Policie ČR (www.policie.cz)

bottom of page