top of page

 PROJEKT 

 Nemůžete
 za své pocity,
 můžete za své činy

O PROJEKTU

Projekt je zaměřen na systémové řešení tíživé situace sebeidentifikujích se parafiliků za aktivní spolupráce platformy vědců a klíčových stakeholderů v oblasti prevence kriminality a sexuologie. Cílem projektu je iniciace vzniku platformy pro dostupnou včasnou terapeutickou a podpůrnou intervenci. Jedná se o v ČR zcela inovativní koncept, který posune zaměření preventivních opatření proti sexuálnímu násilí směrem na včasnou intervenci zaměřenou přímo na rizikové skupiny ve snaze zabránit budoucí trestné činnosti.

PŘÍJEMCE DOTACE

Národní ústav duševního zdraví

Topolová 748

250 47 Klecany

NUDZ.gif
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Kriminologický ústav Ministerstva spravedlnosti ČR

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Sexuologická společnost ČLS JEP

Psychiatrická společnost ČLS JEP

bottom of page