top of page

ODBORNÉ MATERIÁLY

DOPORUČENÁ LITERATURA

Analýza zahraniční zkušenosti: Primární prevence sexuálně motivované trestné činnosti

 

Typ dokumentu: Analýza zahraniční zkušenosti

  

Rok vydání: 2022

 

Anotace: Analýza zahraniční zkušenosti navazuje na analýzu české zkušenosti. Hlavním záměrem rešerše je prozkoumat existující primárně preventivní iniciativy zaměřené na jedince ve zvýšeném riziku spáchání sexuální motivovaného trestného činu dle vybraných klasifikačních kritérií. Vybrané programy se od sebe v mnohém liší, cílem je jednotlivé přístupy zanalyzovat a vybrat efektivní a funkční přístupy. Výsledky analýzy slouží jako inspirace pro implementaci projektu Parafilik do českého prostředí.

Parafilik jako cíl intervencí v oblasti duševního zdraví a prevence sexuální delikvence: situační analýza stavu v ČR

 

Typ dokumentu: situační analýza

  

Rok vydání: 2023

 

Anotace: Předkládaná situační analýza byla zpracována pro potřeby projektu PARAFILIK, který má za cíl navrhnout, implementovat a otestovat systém preventivních intervencí pro osoby ve zvýšeném riziku páchání sexuální delikvence v ČR. Cílem této analýzy je zmapovat současný stav českého systému v oblasti včasné prevence sexuální delikvence, zejména fungování specializovaných služeb pro jedince s parafilní preferencí.

ReDirection Project - Final Report

 

Typ dokumentu: report

  

Rok vydání: 2022

 

Anotace: Protect Children started the ReDirection project in September 2020, with the aim of conducting new innovative research on CSAM users and developing the anonymous, rehabilitative ReDirection Self-Help Program for individuals who search for, view, and distribute CSAM. The development of the project is in line with the targets set out in the Non-Violent Childhoods Action Plan for the Prevention of Violence against Children 2020–2025. The report presents results of Protect Children’s two year ReDirection project, funded by End Violence Against Children, aimed at conducting new innovative research on CSAM users and developing the anonymous, rehabilitative ReDirection Self-Help Program for individuals who search for, view, and distribute CSAM. The ReDirection Final Report contains an overview of the ReDirection project outputs as well as results of advocacy and awareness work conducted based on our findings.

Joint Research Centre (JRC) - Classification criteria for child sexual abuse and exploitation prevention programmes

 

Typ dokumentu: report

  

Rok vydání: 2022

 

Anotace: Preventing and fighting child sexual abuse (CSA) and exploitation is a priority for the European Union (EU). In addition to treating and supporting survivors, and punishing, monitoring, and treating perpetrators, more must be done to prevent such crimes before they (re)occur. EU Directive 2011/93 sets out a number of provisions that require Member States to invest in (1) prevention programmes targeting people who fear they may offend (2) people undergoing criminal proceedings or who are serving a prison sentence for a crimes relating to sexual offences against children, (3) people coming out from prison to avoid any recidivism. In May 2021, the Joint Research Centre and the Directorate General for Home Affairs and Migration held a joint Thematic Workshop - gathering internationally-recognised experts from the field. The workshop objective was to identify criteria for classifying CSA prevention programmes across the EU within the scope of articles 22 and 24 of EU Directive 2011/93 and focusing on prevention of perpetration as listed above. This classification will support EU Member States experiencing difficulties in implementing prevention programmes, by providing a source of structured and reliable information. It will also support the dissemination of research-based prevention work in different countries.
 

Parafilik: program primární prevence pro jedince s parafilní preferencí a jejich blízké

 

Typ dokumentu: článek v odborném časopise

  

Rok vydání: 2020

 

Anotace: V České republice existuje poměrně dobře vyvinutá systémová péče o jedince s parafilní preferencí, kteří již mají za sebou historii spáchání sexuálně motivovaného trestného činu. Systematický způsob včasné intervence v naší zemi ale prozatím chybí. Projekt Parafilik se snaží tuto mezeru vyplnit nabídkou terapeuticko-poradenské intervence pro sebeidentifikující se parafiliky, kteří mají preferenci pro neobvyklé sexuální objekty (např. pedofilie či hebefilie) nebo pro neobvyklé aktivity zahrnující nějakou formu nesouhlasu ze strany sexuálního objektu či násilí při sexu (např. sexuální sadismus, exhibicionismus). Cílem projektu Parafilik je snížit riziko sexuálního násilí ve společnosti a zároveň přispět ke zlepšení psychické a fyzické pohody těchto jedinců. V rámci tohoto přehledového článku představíme logiku projektu Parafilik a nabídku základních intervenčních módů.

Jak předcházet sexuálnímu zneužívání dětí: přehled zahraničních programů primární prevence

 

Typ dokumentu: článek v odborném časopise

  

Rok vydání: 2019

 

Anotace: Cílem tohoto přehledu je představit programy primární prevence sexuálního zneužívání dětí, které jsou v současnosti využívány v zahraničí. Popsána jsou specifika těchto programů z Německa, Kanady, Británie, Nizozemí, Finska a Švédska. Přehled se zabývá využívanými metodami kontaktu cílové skupiny a následné intervence. Kde je to možné, poskytuje data o efektivitě zahraničních preventivních programů. V závěru přehled představuje klíčové prvky, které mají úspěšné programy primární prevence sexuálního zneužívání dětí společné, a upozorňuje na to, že podobný systematický způsob preventivní práce v naší zemi prozatím chybí.

The Prevalence of Paraphilic Interests in the Czech Population Preference, Arousal, the Use of Pornography, Fantasy, and Behavior

 

Typ dokumentu: článek v odborném recenzovaném časopise

  

Rok vydání: 2021

 

Anotace: The number of population-based studies focused on the prevalence of paraphilic sexual interests in men is very low and for women, the subject remains largely unexplored. The two main aims of this study are to investigate the prevalence of paraphilias and to explore sex differences in an online representative sample of Czech men and women using various dimensions of sexual experience. We collected data about sexual motivations and behavior from a representative online sample of 10,044 Czechs (5,023 men and 5,021 women). In a standardized online interview, participants answered questions about selected dimensions of sexual experience within specific paraphilic patterns: sexual preferences, sexual arousal, sexual fantasies in the past 6 months, pornography use in the past 6 months, and experience with paraphilic behaviors. Our results show that 31.3% of men (n = 1,571) and 13.6% of women (n = 683) admitted to at least one paraphilic preference. Moreover, 15.5% of men and 5% of women reported more than one paraphilic preference. Except for beating/torture and humiliation/submission, in terms of real experience with such behaviors almost all paraphilias were more common among men than among women. Our results indicate that the high prevalence of some paraphilic patterns might render their pathologization problematic.

The World Federation of Societies of Biological Psychiatry WFSBP 2020 guidelines for the pharmacological treatment of paraphilic disorders

 

Typ dokumentu: doporučené postupy; český překlad Doporučených postupů pro farmakoterapii parafilií naleznete ZDE

  

Rok vydání: 2020

 

Anotace: The primary aim of these guidelines is to evaluate the role of pharmacological agents in the treatment and management of patients with paraphilic disorders, with a focus on the treatment of adult males. Because such treatments are not delivered in isolation, the role of specific psychotherapeutic interventions is also briefly covered. These guidelines are intended for use in clinical practice by clinicians who diagnose and treat patients, including sexual offenders, with paraphilic disorders. The aim of these guidelines is to bring together different views on the appropriate treatment of paraphilic disorders from experts representing different countries in order to aid physicians in clinical decisions and to improve the quality of care.

EU strategy for a more effective fight against child sexual abuse

 

Typ dokumentu: strategický dokument EU

  

Rok vydání: 2020

 

Anotace: Child sexual abuse is a particularly serious crime that has wide-ranging and serious life-long consequences for victims. In hurting children, these crimes also cause significant and long term social harm. In many cases, children are sexually abused by persons they know and trust, and on whom they are dependent. This makes these crimes particularly difficult to prevent and detect. There are indications that the COVID-19 crisis has exacerbated the problem, especially for children who live with their abusers. In addition, children are spending more time than before online, possibly unsupervised. While this has allowed them to continue their educational studies and stay in touch with their peers, there are signs of increased risk of children coming into contact with online predators. With more offenders isolated at home, the demand for child sexual abuse material has increased (e.g. by 25% in some Member States, which in turn leads to increased demand for new material, and therefore new abuses. The fight against child sexual abuse is a priority for the EU. The European Parliament and the Council have both called for further concrete action. Similar calls have been made globally in multiple forums, including by the media, as it has become evident that the world as a whole is losing the battle against these crimes, and is failing to effectively protect the right of each child to live free from violence. The EU therefore needs to reassess and strengthen its efforts. The aim of this strategy is to provide an effective response, at EU level, to the fight against child sexual abuse. It provides a framework for developing a strong and comprehensive response to these crimes, both in their online and offline form. It sets out eight initiatives to implement and develop the right legal framework, strengthen the law enforcement response and catalyse a coordinated multi-stakeholder action in relation to prevention, investigation and assistance to victims.

Fighting child sexual abuse: prevention policies for offenders

 

Typ dokumentu: strategický dokument EU

  

Rok vydání: 2018

 

Anotace: Sexual abuse and sexual exploitation of children constitute major violation of fundamental rights and in particular of children rights to protection and care necessary for their well-being, as it is stated in the UNHCR Convention on the Rights of the Child. A series of Union initiatives and in particular Directive 2011/93/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography aim at supporting actively and in a coordinated way the implementation of prevention and repression policies. The aim of this research is to first map existing prevention programmes in the European Union and at International level, focusing on interventions and treatments for (potential) offenders before any abuse occurs, for convicted offenders in prisons, and for convicted offenders after they leave the prison to fight against recidivism. Prevention campaigns and programmes, helplines, and circles of aids in the International and European landscape are listed and referenced. The effectiveness of the approaches has not yet been fully demonstrated and presented. Nevertheless, the report also offers preliminary evaluations of the reported initiatives and highlights on the possible best practices. In addition, criteria for more thorough assessment are suggested. The prevention programmes are considered as an important contribution for a resilient and effective approach to fight against child sexual exploitation both in the cyberspace and offline, and to raise main stakeholders’ awareness to the issue.

Speciální číslo International Review of Psychiatry s tématem “International Assessment and Treatment of People with Problematic Sexual Interests and Behaviours”

 

Typ dokumentu: články v odborném časopise

  

Rok vydání: 2019

 

Anotace: In this issue, the authors review the topics of assessment, treatment, and prevention among the populations they serve. Readers will notice significant differences in the process of assessment and treatment are approached internationally. We recommend assessing each approach not from the perspective of ‘is it right or wrong’, but rather from the perspective of considering how each approach adds to our collective ability to enhance what we are doing in our own clinics and labs. At the same time, we hope readers will also consider the benefits of standardizing at least some of the assessment and treatment paradigms in order to make it possible to pool data and generalize findings.

 

Toto speciální číslo obsahuje následující články:

Lisa Murphy & J.Paul Fedoroff (2019) Steps towards international standardization in the assessment and treatment of problematic sexual interests and behaviours, International Review of Psychiatry, 31:2, 111-113, DOI: 10.1080/09540261.2019.1610264

Liubov Y. Demidova, Lisa Murphy, R. Gregg Dwyer, Katerina Klapilová & J. Paul Fedoroff (2019) International review of sexual behaviour assessment labs, International Review of Psychiatry, 31:2, 114-125, DOI: 10.1080/09540261.2018.1559135

Lisa Murphy, Susan Curry, Katerina Klapilová, R. Gregg Dwyer, Tereza Zikánová & J. Paul Fedoroff (2019) Stimuli used in the measurement of problematic sexual interests, International Review of Psychiatry, 31:2, 126-140, DOI: 10.1080/09540261.2018.1547691

Don Grubin, Maxim Kamenskov, R. Gregg Dwyer & Tim Stephenson (2019) Post-conviction polygraph testing of sex offenders, International Review of Psychiatry, 31:2, 141-148, DOI: 10.1080/09540261.2018.1561428

Anna V. Kirenskaya & Maxim Kamenskov (2019) The association between slow cortical potentials preceding antisaccades and disturbances of consciousness in persons with paraphilic sexual behaviour, International Review of Psychiatry, 31:2, 149-158, DOI: 10.1080/09540261.2018.1559136

Belinda Winder, J. Paul Fedoroff, Don Grubin, Kateřina Klapilová, Maxim Kamenskov, Douglas Tucker, Irina A. Basinskaya & Georgy E. Vvedensky (2019) The pharmacologic treatment of problematic sexual interests, paraphilic disorders, and sexual preoccupation in adult men who have committed a sexual offence, International Review of Psychiatry, 31:2, 159-168, DOI: 10.1080/09540261.2019.1577223

​​

Kateřina Klapilová, Liubov Y. Demidova, Helen Elliott, Charles A. Flinton, Petr Weiss & J. Paul Fedoroff (2019) Psychological treatment of problematic sexual interests: cross-country comparison, International Review of Psychiatry, 31:2, 169-180, DOI: 10.1080/09540261.2019.1591353

Natasha Knack, Belinda Winder, Lisa Murphy & J. Paul Fedoroff (2019) Primary and secondary prevention of child sexual abuse, International Review of Psychiatry, 31:2, 181-194, DOI: 10.1080/09540261.2018.1541872

Natasha Azoulay, Belinda Winder, Lisa Murphy & J. Paul Fedoroff (2019) Circles of support and accountability (CoSA): a review of the development of CoSA and its international implementation, International Review of Psychiatry, 31:2, 195-205, DOI: 10.1080/09540261.2018.1552406

bottom of page