top of page

AKTUALITY

AKTUÁLNÍ AKCE
KURZ PARAFILIE A PROBLEMATICKÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V KONTEXTU PSYCHOTERAPEUTICKÉ PÉČE

Projekt Parafilik (www.parafilik.cz) fungující pod Národním ústavem duševního zdraví nabízí bezplatný 48hodinový vzdělávací kurz na téma PARAFILIE A PROBLEMATICKÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V KONTEXTU PSYCHOTERAPEUTICKÉ PÉČE.

Obsah: V kurzu se naučíte jak teoretické ukotvení problematiky parafilií a sexuálních preferencí, tak praktické nácviky dovedností (např. prvokontakt s klientem, vedení diagnostického rozhovoru, práce s motivací klienta a další). Součástí jsou také náslechy na reálných sezeních s klienty (budou probíhat podle dostupnosti termínů od června do prosince 2022).

Pro koho: Kurz je v tuto chvíli nabízen psychologům (i neklinickým), odborníkům v oblasti psychoterapeutického poradenství, lékařům a psychiatrickým zdravotním sestrám.

Cena: Kurz je nabízen zdarma.

Místo: Teoretická část online skrze platformu Zoom, praktická část v Psychiatrické nemocnici Bohnice (dostupnost autem nebo veřejnou dopravou).

Termín: Teoretická část proběhne v období duben-červen 2022 (od 21. dubna do 23. června každý čtvrtek od 16:00 do 18:00) formou online přednášek. Praktická část bude realizována dvěma dvoudenními workshopy v červnu (11.-12. června 2022) a v září (24.-25. září 2022). Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou v lednu 2023. Podmínkou účasti je 80 % účast na všech setkáních.

Lektoři: Lektory kurzu jsou odborní pracovníci projektu Parafilik. Zájemce prosíme o vyplnění přihlášky na tomto odkaze: https://1url.cz/FKAwB.

Souhlas se zpracováním osobních údajů naleznete zde.

Dotazy je možné zodpovědět na e-mailu: leona.plasilova(at)nudz.cz.

Podrobný přehled programu (změna témat a jejich pořadí vyhrazena):

Teoretická setkání (vždy čtvrtek 16-18:00, celkem 20 hodin):

Datum a téma

21. 4. 2022 - Úvodní setkání, seznámení

28. 4. 2022 - Teorie parafilií

5. 5. 2022 - Parafilici v systému péče v ČR (primární/sekundární/terciální prevence, dostupnost služeb, kontexty péče a módy intervence)

12. 5. 2022 - První kontakt s klientem, screeningový rozhovor, legislativa a oznamovací povinnost

19. 5. 2022 - Komplexní diagnostika pro témata sexuální preference a problematického sexuálního chování podle MKN10/DSMV, reflexe konkrétních změn v MKN 11

26. 5. 2022 - Risk-assessment a jeho základní moduly, vytváření terapeutického plánu na základě rizikovosti klienta

2. 6. 2022 - Cíle psychoterapie

9. 6. 2022 - Cíle psychoterapie

16. 6. 2022 - Farmakoterapie

23. 6. 2022 - Tipy pro další intervenční módy (psané, chatové, telefonické poradenství, krizová intervence)

 

Praktická setkání (celkem 28 hodin):

11.-12. 6. 2022 (8 hodin) - Nácvik plnění psychoterapeutických cílů klienta (např. sebeakceptace, práce s copingovými mechanismy, vytváření krizového plánu a podobně)

24.-25. 9. 2022 (8 hodin) - Nácvik plnění psychoterapeutických cílů klienta (např. sebeakceptace, práce s copingovými mechanismy, vytváření krizového plánu a podobně)

Náslechy na reálných setkáních, ko-terapie (12 hodin), termíny dle individuální domluvy - Náslechy např. formou účasti na diagnostickém rozhovoru s klienty, absolvování cvičné skupinové psychoedukace v roli klienta apod.

AKTUALITY

Koncem roku 2022 probíhají závěrečná setkání vzdělávacího kurzu pro odborníky. Začátkem roku 2023 by měla být k dispozici mapa provzdělaných regionálních odborníků, kteří pracují s tématem parafilií.

 

V dubnu 2022 byl zahájen 48hodinový vzdělávací kurz pro odborníky na téma Parafilie a problematické sexuální chování v kontextu psychoterapeutické péče.

Ve spolupráci s ESMN bylo vytvořeno edukační video o parafiliích a sexuálním zdraví

 

Projekt Parafilik nově nabízí také online psychoterapii

 

Projekt Parafilik nově nabízí možnost krizové intervence a terapeutických služeb

 

Odborný tým posílil o 2 klinické psychology, o 3 lékaře a supervizorku, jejich odboré vzdělávání bylo zahájeno v lednu 2020

 

bottom of page