AKTUALITY

BUDOUCÍ AKCE
Plánované akce na rok 2020 budou v brzy upřesněny...
 
2020
AKTUALITY

Projekt Parafilik nově nabízí možnost krizové intervence a terapeutických služeb

 

Odborný tým posílil o 2 klinické psychology, o 3 lékaře a supervizorku, jejich odboré vzdělávání bylo zahájeno v lednu 2020

 

3 junior specialisté a terénní pracovník navštěvovali v rámci dobré praxe 7 odborných pracovišť v České republice, juniorspecialista a terénní pracovní absolvují výcvik krizové intervence

 

  

Celý odborný tým absolvuje BEDIT training projektu Dunkelfeld